На 2 и 3 март в Париж председателя на Български съвет за бежанци и мигранти – Кина Събева участва в международна партньорска среща по проект НИЕМ – Национален механизъм за оценка на интеграцията на бежанците – Мониторинг и подобряване на интеграцията . По време на срещата бяха представени изградените коалиции по ключови направления в рамките на изпълнението на проекта в България, като например сътрудничество с академичната общност, медии, преподаватели по български език като чужд и други. В рамките на партньорската среща беше обсъдено и разширяването на проекта с цел постигане на дълготрайни и устойчиви резултати, както и обратна връзка от проведените изследвания по проекта.