Българският съвет за бежанци и мигранти и Мулти Култи Колектив представят на вашето внимание анализ на Европейския уебсайт за интеграция (EWSI) „KAКВИ МЕРКИ СЪЩЕСТВУВАТ ЗА ГАРАНТИРАНЕ ДЪЛГОСРОЧНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЕЖАНЦИТЕ И МИГРАНТИТЕ В ЕВРОПА“, който изследва какви политики и мерки прилагат страните членки на ЕС и Обединеното кралство в различни области на живота с цел насърчаване на дългосрочната интеграция на бенефициентите на международна закрила и други граждани на трети страни.
Информацията за България в EWSI е изготвена от Мулти Култи Колектив като национален координатор.
Мулти култи // Multi Kulti и Българският съвет за бежанци и мигранти са национални партньори по европейския проект Национален механизъм за оценка на интеграцията, който цели подобряване на резултатите от интеграцията на лицата, получили международна закрила. Проектът се изпълнява в 15 страни-членки на ЕС и ще създаде механизъм за цялостна оценка на интеграцията на бежанците, ще направи преценка на въздействието на промените на законодателството и политиките и ще идентифицира добри практики.

 

Повече информация за проекта >>>

 

Изтегляне на анализа в PDF >>