Представяме на вашето внимание Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ за периода януари – март 2020г.

 

Изтегли в PDF

 

Обратна връзка

 

 Предишни броеве 

 

В изданието ще намерите информация по следните теми:

Напредък на България през 2019 по програмата за презаселване на бежанци и включване на местните власти в процеса на интеграция на бежанците

Актуална статистика за предоставената международна закрила за периода от януари до март 2020г.

Сътрудничество с общини и местни власти за изграждане на устойчиви партньорства

Създаване на общински център за информация и интеграция на граждани на трети страни

Информационна сесия, организирана от Български Червен кръст за общините, работещи с презаселени бежанци

жилищно настаняване на бежанци: добри практики, предизвикателства и възможности пред местните власти

Темата за интеграцията на бежанците, представена на първата годишна среща на обществените посредници в страната

 Развитие на капацитета на гражданското общество

 Създаване на Асоциация на преподавателите по  български език като чужд

Сътрудничество с академичната общност

Коалиционна среща „Възможности за сътрудничество с академичните институции в сферата на бежанците и убежището“

Специализирано изследване „Възможности за сътрудничество с академични институции в сферата на бежанците и убежището“

Академичен портал „Принудителна миграция и бежанци“ www.academia.refugee-integration.bg

Интерактивна изложба „Идентичност“ представена в Американски университет в Благоевград

Медиите и въпросите, свързани с бежанците

Работилница за медиите и НПО сектора „Медиите и бежанците“ с Ник Торп—кореспондент на БиБиСи за Централна Европа

 Възможности за европейско финансирана на дейности за интеграция на бежанци

 Иновации в подкрепа на организациите, работещи с бежанци и мигранти: Обновен инструментариум на ЕС за профилиране на граждани на трети дър

жави

 Информация за организациите, работещи в посока интеграция на бежанци в България