На 26 ноември 2019 се проведе 16-то заседание на Работната група по интеграция на лица с предоставена международна закрила в България под съпредседателството на Български съвет за бежанци и мигранти.

www.workinggroup.refugee-integration.bg