На 29 май 2019 се проведе 13-то заседание на Работната група по интеграция на бежанците в България под съпредседателството на Български съвет за бежанци и мигранти.

www.workinggroup.refugee-integration.bg