На 29 март 2019 се проведе 11-то заседание на Работната група по интеграция на бежанците в България под съпредседателството на Български съвет за бежанци и мигранти.