Представяме на вашето внимание новия брой на академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“. Той е четвъртия от пет броя, които Българският съвет за бежанци и мигранти ще издаде през 2020 г.  в рамките на проект „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“ с финансовата и експертна подкрепа на Представителството на ВКБООН.

Четвъртият брой на академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“ е посветен на темата за нагласите на българското общество към бежанците. Резултатите и анализът от ново социологическо проучване показват до каква степен българите се страхуват или са склонни да участват в интеграцията на лица, търсещи и получили международна закрила. В броя е представен новооснованият Бежански консултативен съвет (БКС), чиято основна цел е именно засилването на връзката между бежанците и приемащото общество и създаването на платформа за изява на самите бежанци. Бюлетинът отбелязва и проекта за нов Пакт за миграцията и убежището, който цели да предложи нова визия за общата европейска политика за убежище. В този брой ще намерите информация, свързана с достъпа до здравеопазване на лицата, търсещи и получили международна закрила в България, както и такава, засягаща втората вълна на пандемията от COVID-19.

В новата рубрика „Страни на произход“, читателите могат да се запознаят с културата, ежедневието, обичаите и предизвикателствата на жителите на Афганистан. Друг важен акцент е анализът на ситуацията на лица без гражданство, представен в рубриката ни „Правен консултант“, който се допълва от историята на д-р Сагър Ал-Анези. Взели сме под внимание и мнението на експертите на терен от Съвета на жените бежанки в България, които не спират да помагат на лица, търсещи и получили международна закрила вече години наред. Този път рубрикатаПоглед към съседа“ е посветена на Румъния. В рубриката „Академични хоризонти“ ще намерите идеи за участие в конференции, насочени както към академичната общност, така и към  бежанците. В този брой ще се запознаете с опита на университета в Малта, който предлага безплатен специализиран курс за културни медиатори, както и с информацията за проекта InSPIREurope, който се стреми чрез транснационално сътрудничество да подпомогне изложени на риск изследователи.

Изтегли в PDF

 

Обратна връзка

 

 Други издания

 

Академичен портал