Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) и Върховният комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) в България, в партньорство и с любезното домакинство на Българския Червен кръст (БЧК), със съдействието на Българския хелзинкски комитет (БХК), Съвета на жените бежанки в България (СЖББ) и на представители на общността на бежанците, отвориха Център за подкрепа на бежанци „Blue Dot“ (Синя Точка). Той се намира в централата на БЧК в София и бе открит в присъствието на вицепремиера Калина Константинова.
Центровете „Blue Dot“ са безопасни пространства за закрила и основни услуги, които се разкриват в страните, приемащи бежанци от Украйна, включително Полша, Румъния и Молдова. В тях се предоставя информация, правни съвети, психосоциална подкрепа, идентифициране и насочване към услуги за деца, жени, семейства, и други групи, изложени на специфичен повишен риск, докато бягат от конфликта в Украйна. Центровете „Blue Dot“ увеличават подкрепата от националните правителства и са организирани в координация с държавните власти и други партньори по ключовите транзитни маршрути и дестинации, за да помагат на децата и семействата в нужда.