На 3 юли Българският съвет за бежанци и мигранти участва в Учредително събрание на сдружение Асоциация на преподавателите по български език като чужд. По време на събранието беше взето официално решение за учредяване на Асоциацията, определени бяха целите на сдружението и механизмите за тяхното постигане.

В рамките на Учредителното събрание беше избран председател на асоциацията – доц. Галина Куртева от Нов български университет, както и управителен съвет.

Идеята за създаване на тази асоциация се роди по време на коалиционните срещи по въпроси за обучението по български език на бежанците в рамките на изпълнение на проект Национален механизъм за оценка на интеграцията на бежанците (НИЕМ), по който Българският съвет за бежанци и мигранти и Мулти Култи колектив са национални партньори. Създаването на Асоциация на преподавателите по български език като чужд е ключова стъпка към развитието и укрепването на капацитета на структурите на гражданското общество в сферата на интеграцията на бежанците и мигрантите в България