Българският съвет за бежанци и мигранти участва в организационна среща за създаване на коалиция на местни заинтересовани страни, организирана от Асоциация за развитие на София по проект UnionMigrantNet, изпълняван в партньорство с КНСБ. Целта на местните коалиции за интеграция е да бъдат обменени идеи, добри практики, както и координация между усилията на заинтересованите страни за интеграция на мигрантите и лицата, получили международна закрила. По време на срещата беше обсъден напредъка по предложението за създаването на Информационен център за граждани на трети страни. Българският съвет за бежанци сътрудничи с общини и структури на местно ниво за повишаване  капацитета за подпомагане  интеграцията на бежанците и за  развитие на подкрепяща среда .