БСБМ взе участие в Стратегическата среща на ВКБООН на 28 февруари и участва в дискусията в Групата по интеграция.