Български съвет за бежанци и мигранти участва в програмата на Семинара с презентация Застъпничество за достъп до образование и обучение по български език.