Българския съвет за бежанци и мигранти участва в четвъртата сесия на Европейския миграционен форум на 6-7 март 2018.

Дебатите бяха насочени към предизвикателствата и възможностите за интегриране на мигрантите в националните пазари на труда в Европейския съюз.

Събитието имаше интерактивен характер с пленарни заседания, работни срещи, разисквания и други форми на активен диалог.

Във форума вземат участие представители на НПО, на органи на местни и регионални власти на страните членки и членове на постоянната Група по миграция и интеграция на Европейския Икономически и социален комитет.