Представителят на ВКБООН в България, г-н Матайс льо Рут и председателят на Български Съвет за бежанци и мигранти, г-жа Кина Събева участваха в годишната среща на Асоциацията на специалистите по комуникации в общините на 26 и 27 април 2018.

По време на срещата участниците бяха запознати с въпроса за интеграцията на лицата, получили международна закрила в България, както и с ролята на общините в този процес. Обсъден беше въпроса с необходимостта от създаване подкрепяща комуникационна среда, като важна предпоставка за ефективното осъществяване на интеграция на местно ниво.