Следващият уебинар на мрежата  Интеграция на бежанците чрез спорт „Включете всички!“   ще се проведе на 15 септември от 13.00 до 14.30 (Централноевропейско време). Две организации от Австрия и Румъния ще представят работата си със специфични целеви групи сред бежанците и мигрантите.

Във втората част на уебинара  участниците ще могат да споделят своя опит, предизвикателства и възможни решения от работата си   с различни целеви групи сред бежанците и мигрантите.

 

Повече информация и регистрация >>>