На 31 май се проведе трета среща на Работната група по интеграция на лицата, получили международна закрила в България под съпредседателството на БСБМ.