Представяме на вашето внимание новия брой на академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“. Той е третият от пет броя, които Българският съвет за бежанци и мигранти ще издаде през 2020 г.  в рамките на проект „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“ с финансовата и експертна подкрепа на Представителството на ВКБООН.

Третият брой на академичния бюлетин: „Бежанците: днес и утре“ е посветен на темата за образованието на търсещите убежище и бежанците в България. Основната тематична статия разглежда задълбочено последните развития и постижения в училищната система в България, заедно с възможностите във висшето образование и тези за възрастни. Анализът прави важен извод, че българската образователна система е преместила фокуса от достъпа до образование за всички деца бежанци, който вече е постигнат, към качеството на образованието, което децата бежанци получават в българските училища. Това подобрение се подкрепя от опита, споделен в интервютата с двамата образователни експерти от Министерството на образованието и науката и Регионалното управление на образованието – София-град. Освен опита с образователната интеграция на децата в София, две статии разглеждат ситуацията в град Харманли и околните села, образователните усилия на директорите на училищата, учителите, местните организации и бежанските общности там, всички подкрепящи обучението на децата бежанци в региона чрез формално образование в училищата и неформално в бежанския център. Бюлетинът споделя новината за създаването на Асоциацията на учителите по български език като чужд. Преподаването и изучаването на български език като ключов фактор за интеграцията са представени и чрез опита на Българския Червен кръст и тяхната добра практика с дистанционно обучение за бежанци, която започва с началото на пандемията. Перспективата на учителите се разглежда през погледа на афганистанска учителка с многогодишен опит като учител и директор в три държави – Афганистан, Пакистан и България. Повече за обучението на бежанците на европейско ниво може да се научи чрез опита на мрежата SIRIUS, Европейската мрежа за политики за образование на мигрантите, и техни материали, изследващи различни практики, включително овластяване и участие на родителите в образованието на децата им. Новата рубрика в бюлетина „Из опита на европейските университети“ включва две вдъхновяващи програми, едната от Централноевропейския университет, а другата, наречена „Университетски коридори за бежанци“, обединяваща 11 университета от Италия. Представената добра практика „Уикенд програма за бежанци и търсещи убежище“ от Централноевропейския университет е част от новия сборник „Добри практики за интеграция на бежанци чрез образование и култура“ на Българския съвет за бежанците и мигрантите. Наред с европейския опит, бюлетинът има удоволствието да представи българския опит в две статии, разказващи за опита на Нов български университет. Гласовете на студенти бежанци също са включени, които разкриват техния университетски опит и професионални стремежи. Ситуацията с бежанците в Република Сърбия е анализирана в рубриката „Поглед към съседите“. Бюлетинът също така представя възможности за обучение и публикации.

Изтегли в PDF

 

Обратна връзка

 

 Други издания

 

Академичен портал