Българският съвет за бежанци и мигранти (БСБМ), в партньорство с  Факултета по педагогика на Софийски университет(СУ) и Държавната агенция за бежанците(ДАБ) при Министерски съвет(МС),  организира Студентски  конкурс за проектиране на интеграционна дейност за деца бежанци. Конкурсът се осъществява в рамките на  проект на БСБМ, финансиран от ВКБООН.

 

Конкурсът изискваше  проектиране на дейност за приобщаване и интеграция на деца, търсещи закрила  и бежанци, настанени в Регистрационно-приемателните центрове  на ДАБ в София.Допустими  бяха  дейности от обхвата на  неформалното образование  и социалната работа, като  различни курсове (рисуване, музика, танци, езици,); спортни занимания; творчески активности; обучения; частни уроци; менторство; образователни занимания през свободното време; превантивни дейности; дейности за личностно, социално и културно развитие.

 

Оценяването на представените проекти беше възложено на комисия под председателството на доцент д-р Росица Симеонова, заместник-декан на Факултета по педагогика, СУ   с участието на председателя на Държавна агенция за бежанците при МС Мариана Тошева, професор Сийка Чавдарова-Костова, ръководител на магистърска програма „Социална работа с бежанци и мигранти“, Факултет  по педагогика и д-р Кина Събева, председател на Български съвет за бежанци и мигранти.

 

Комисията единодушно класира на първо място проекта „Учим и се забавляваме заедно“, разработен от Боряна Димова Пейчева, студентка  първи курс по специалност „Неформално образование“,  Факултет по педагогика, СУ  „Свети Климент Охридски“.

 

На второ място  беше класиран проекта „Караоке с български песни“, разработен и представен от Фани Антонова,  студентка първи курс по  специалност „Педагогика“ във  Факултет по педагогика, СУ „Свети Климент Охридски“.

 

Условията на конкурса включваха  oсъществяване на проектната дейност в рамките на защитения бюджет и в планираните параметри.  Класираните проекти бяха изпълнени на 19 май.  Авторите на избраните проекти съчетаха предложените дейности.  Боряна Пейчева организира екскурзия за десет деца и техните майки от Регистрационно приемателните центрове на ДАБ до Пловдив с  посещeние на Природонаучния музей, детския кът на Младежкия хълм и детската железница. Фани Антонова организира занимания в парка и рaзучаване на песента „Една българска роза“. Децата ентусиазирано се надпреварваха в пеенето и игрите. Майките споделиха радостта си от усмивките и радостта на веселите деца.

 

Студентският конкурс позволи на БСБМ да осъществи застъпничество за приобщаването и интеграцията на децата  бежанци. Дейността оказва влияние както върху младежкото, така и върху академичното участие за изграждане на капацитет и застъпничество за защита и интеграция на бежанците.

 

Конкурсът не само провокира студентите да създадат проекти за дейности, насочени към приобщаване на деца бежанци. Победителите придобиха опит в изпълнението на предложените дейности.

БСБМ, Факултетът по педагогика на СУ и Държавната агенция за бежанците са удовлетворени от провеждането на Студентския конкурс и оценяват, че такива дейности допринасят за подготовката на следващото поколение специалисти, работещи в областта на защитата на правата на човека, интеграцията и създаването на подкрепяща и толерантна среда.