БСБМ разработи www.refugee-integration.bg по проект „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“, финансиран от ВКБООН.

Платформата предлага лесен за ползване информационен ресурс в подкрепа на служителите в общините и на всички други заинтересовани страни в процеса на интеграция на бежанците.