На 17 септември председателят на Български съвет за бежанци и мигранти проведе среща с Иван Нейков, председател на Балкански институт по труда и социалната политика, Димитър Матев, заместник председател и Росен Матев. По време на срещата беше обсъдено бъдещо сътрудничество и партньорство между двете организации в рамките на проект на градовете и островите, намиращи се на границите на Европейския съюз „Моментални снимки от границите“. Обсъдено беше присъединяване към инициативата за обявяване на 3 октомври Европейски ден на възпоменанието и гостоприемството. Инициативата е израз на съпричастност към съдбата на хората, тръгнали да търсят по-сигурен живот, бягайки от войните и резултатите от климатичните промени.