На 29 март се състоя стратегическа  среща между новия представител на ВКБООН – Нарасимха Рао и председателя на БСБМ – Кина Събева.

Български съвет за бежанци и мигранти и ВКБООН ще продължат  партньорските си отношения за застъпничество и развитие на капацитета за интеграция на бежанците в България. По време на срещата бяха обсъдени предстоящите дейности през 2021 и бяха планирани приоритетите и дейностите за 2022 година.