Председателят на Българския съвет за бежанци и мигранти Кина Събева участва в среща на представителя на ВКБООН Матайс льо Рут и кмета на община Свищов Генчо Генчев.

Срещата е поредна в  инициативата на Матайс льо Рутс  за обсъждане с кметове на общини въпроси относно  интеграцията на лицата с предоставена закрила в България. Подобни срещи бяха проведени в  Кърджали, Шумен, Видин,Русе, Разград, Варна, Нова Загора, Шумен, Търговище, Разград и др.