На 23 октомври председателят на БСБМ проведе среща за стратегическо планиране с делегати от Регионалното представителство на ВКБООН за Централна Европа г-н Йон Хоасетер – заместник регионален представител и г-жа Уалаа Абу Гарбие – регионален оперативен мениджър. В срещата участваха и г-н Матайс льо Рут – представител и г-жа Емилия Братанова – ван Хартен – съветник по интеграция в Представителството на ВКБООН в България.
По време на срещата беше обсъдено стратегическото партньорство между ВКБООН и БСБМ като част от цялостната операция на ВКБООН в България с акцент върху застъпничеството за интеграция на бежанците и развитие капацитета на заинтересованите страни в контекста на възможностите за развитие и дълготрайни решения.