Представяме на вашето внимание покана за финансиране на проекти по програма  Еразъм+ на ЕК: „Спортът като инструмент за интеграция и социално включване на бежанци“.

Конкретната цел на тази покана е да насърчи пряката ангажираност на бежанците и приемащите общности в рамките на ЕС и да популяризира общоевропейски подход, увеличавайки потенциала на европейските приемащи общности да се ангажират и да интегрират бежанците чрез спорт.

 

При изпълнението на подготвителното действие ще се вземе предвид допълването с програмата на ЕС „Еразъм + Спорт“, с действията, допустими по Фонд Убежище, миграция и интеграция (AMIF), както и с тези, финансирани в момента по пилотния проект „Насърчаване на здравето повишаване на физическата активност в цяла Европа.“

 

Неизчерпателният списък на основни дейности, допустими по настоящата покана за представяне на предложения, включва:

– Спортни дейности, насочени към насърчаване на приобщаването  на бежанците в приемащите общества на ЕС

–  Подготовка и обучение на спортни треньори и персонал, които ще работят за интеграция и социално включване на бежанците чрез спорт

–  Развитие, дейности и идентифициране на добри практики за включване на бежанци в спортни дейности, насочени към тяхната интеграция в приемащите общества.

Срок за кандидатстване: 16 юни 2021

 

Повече информация и кандидатстване >>>