На 31 октомври Български съвет за бежанци и мигранти в партньорство с Мулти Култи Колектив, Представителството на Върховния комисариат за бежанците на ООН и Асоциацията на преподавателите по български език като чужд проведе семинар на тема „Български език като чужд в условия на пандемия. Комуникация и интеграция на бежанци и мигранти“. Програмата на събитието включваше темата за университетското обучение по български език за чужденци в условия на пандемия, представена от доц. Галина Куртева – председател на АПБЕЧ, обучението по български език за чужденци в Каритас София и Български Червен кръст, представени от Владислав Дамянов и Радост Събева. Акцент беше поставен и върху практиката за обучение по български език за деца бежанци в ОУ „Иван Вазов“ гр. Харманли, представена от Светла Георгиева. Семинарът предостави възможност за идентифициране на добри практики и предизвикателства при преподаването на български език като чужд в условия на пандемия, както и да бъдат обменени идеи и предложения за бъдещи начинания. Български съвет за бежанци и мигранти активно подкрепя Асоциацията на преподавателите по български език като чужд като част от стратегическите усилия за развитието на капацитета на структурите на гражданското общество за интеграция на бежанците и мигрантите в България. Събитието беше организирано в рамките на изпълнението на проект „НИЕМ – Национален механизъм за оценка на интеграцията на бежанците в България“ по който Български съвет за бежанци и мигранти и Мулти Култи Колектив са национални партньори.

 

 Програма