На 13 март 2018 се проведе седмo заседание на Работната група по интеграция на бежанците в България под съпредседателството на Български съвет за бежанци и мигранти.