Всяка година на 20 юни светът празнува силата и смелостта на хората, които са били принудени да напуснат родината си, за да избягат от конфликт или преследване.

Темата на Световния ден на бежанците през 2023 г. е „Надежда далеч от дома. Свят, в който бежанците винаги са включени.“.

Надежда далеч от дома. Свят, в който бежанците винаги са включени.

Приобщаването и интеграцията на бежанците в приемащите държави, където са намерили безопасност след бягство от конфликт и преследване, е най-ефективният начин за тяхната подкрепа да започнат отново живота си. В този процес също самите бежанци да допринасят за социалното, културното и иконономическото развитие на страните, които ги приемат.

Световния ден на бежанеца, отбелязван ежегодно на 20 юни привлича вниманието към милионите хора по света, които са били принудени да напуснат домовете си поради конфликти, преследване и насилие. Той служи като изключително важно напомняне за предизвикателствата, пред които са изправени бежанците, и спешната необходимост да се осигури тяхната закрила и включване в обществото. В свят, в който конфликтите и хуманитарните кризи продължават да разселват милиони, Световният ден на бежанеца призовава за солидарност и съпричастност към онези, които са били принудени да търсят убежище и закрила в други страни. Световния ден на бежанеца подчертава значението на осигуряването закрила и интеграция на бежанеците бежанците. 

Приобщаващите общества приемат бежанците, като предлагат достъп до образование, здравеопазване, възможности за работа.. Те насърчават социалното сближаване и създават платформи за участие на бежанците в процесите на вземане на решения, които засягат живота им. Като премахват бариерите и се борят с дискриминацията, приобщаващите общества предоставят на бежанците възможност да изградят отново живота си и да допринесат смислено за новите си общности. Световният ден на бежанците също служи като платформа за признаване на забележителната издръжливост и смелост, проявени от бежанците. Въпреки трудностите, пред които са изправени, бежанците демонстрират забележителна сила, решителност и адаптивност.

Проверете вашите знания по въпросите, свързани с бежанците с този кратък куиз.