Представяме на вашето внимание сборник „Закрила и интеграция на бежанците в контекста на COVID-19“. Изданието включва статии относно закрилата и интеграцията на бежанците в динамичната ситуация на пандемията COVID-19.  Статиите в изданието са разработени от водещи експерти в сферата на закрилата и интеграцията на бежанците и от представители на академичната общност.

 

Сборникът представя информация относно предизвикателствата на пандемията за бежанците и отговори на международно ниво като  Ключовите послания на ВКБООН към Европейския съюз за предприемане на мерки в контекста на COVID-19 и насоките на Европейската комисия относно прилагането на правилата на ЕС в областта на убежището, процедурите за връщане и презаселването.

 

Изданието фокусира вниманието върху правната страна на достъпа до територия за търсещите закрила в контекста на COVID-19 и акцентира върху здравеопазването и здравните услуги на лицата, търсещи и получили международна закрила в България.

 

Сборникът представя  спецификата на университетската подготовка в областта на педагогическата и социалната работа с бежанци.

 

Изданието включва статии за Сирия  и Афганистан, като страни на произход на значителна част от търсещите закрила и бежанците в България.

 

Сборникът статии „Закрила и интеграция на бежанците в контекста на COVID-19“ e разработен в рамките на изпълнението на проект „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“, финансиран от ВКБООН и проект НИЕМ – Национален механизъм за оценка на интеграцията на бежанците, финансиран по ФУМИ на ЕК.

 

Изтегляне в PDF