Български съвет за бежанци и мигранти представя на вашето внимание анализа „Ролята на местните власти в интеграцията на бежанците в страните от V4“.

Този анализ е разработен в рамките на проекта V4NIEM от автори от четирите страни и целящ да направи преглед на възможностите и ограниченията на местните власти в темата за интеграцията лицата с предоставена международна закрила. Анализа продължава сравнителния подход, заложен в предишната публикация на проекта „Търсещите и получилите международна закрила в страните от V4 (актуализиран доклад)“, издаден през 2019 г. Фокусът на анализа е върху политиките на местно ниво, свързани с интеграцията на лица, получили международна зактила. Под „Местното“ ниво се разбира, най-важното, като общинските администрации (LAU), но и необходимостта за анализи върху регионалните нива (NUTS2 и NUTS3).

 

Докладът е наличен онлайн на английски език.

 

Повече информация за НИЕМ в България