Целта на конференцията е да се анализират националното законодателство и международните ангажименти на Република България, да се представи Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие и да се обсъди разширяване на партньорството за превенция и борба с насилието, основано на пола, в контекста на международната закрила.