На 13 януари Български съвет за бежанци и мигранти, участва в работна среща, организирана от Асоциация за развитие на София, Български Червен кръст и Представителството на ВКБООН в България относно създаване на Общински център за информация и интеграция на граждани на трети страни.  Фокус на дискусията беше поставен върху визията за центъра, типа услуги, които ще предоставя, както и координация между отделните организации. Срещата се състоя по инициатива на Малина Едрева – председател на Комисията по образование, култура, наука и културно многообразие в Столична Община.