На 14 септември Представителството на  ВКБООН – Агенцията на ООН за бежанците, проведе Работилница на тема „Финансово включване на бежанци“ за  представители на доставчици на финансови услуги и неправителствени организации. Семинарът разгледа въпроси свързани с улесняване на достъпа на бежанци до финансови услуги в България, както  и  представи информация за положението на бежанците в страната и техните нужди от финансови услуги, като достъп до банкови сметки и услуги за микрокредитиране. В семинара  все участие г-жа  Сузане Клинк, съветник по икономическа независимост и включване към Бюрото за Европа на ВКБООН. Тя сподели опит и добри практики по темата. В рамките на събитието г-н Милен Христов беше представи доклад „Достъп до финансови услуги на лица, търсещи или получили закрила в Република България“, възложен от ВКБООН. В семинара взеха участие представители на държавни институции, банки, микрокредитиращи организации и други доставчици на финансови услуги, както и представители на водещите неправителствени организации, работещи за закрила и интеграция на бежанците.