На 24 януари се проведе заседание на Работната група по интеграция на лицата, получили международна закрила в България, на което БСБМ беше избран за съпредседател на Работната група заедно с ВКБООН.