За първи път ВКБООН – Агенцията на ООН за бежанците извършва пилотно онлайн проучване и се надяваме да постигнем с ваша помощ възможно най-много търсещи закрила и бежанци, особено тези, които може да се нуждаят от подкрепа сега във времена, когато физическият контакт е възпрепятстван от COVID- 19 и мерките за социално дистанция, страх, насилие и всякакви други рискове, които затрудняват гласовете на бежанците да бъдат чути.

БСБМ активно участва в проучването на нуждите на търсещите и получили международна закрила лица по възраст, пол и принадлежност към социална група.

БСБМ, по проект на ВКБООН, разработи и поддържа платформата www.refugee.bg и въпросниците от проучването са налични на поддомейн www.agd.refugee.bg