На 16.04.2021 г. се проведе уебинар на тема“Ролята на Български съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) за закрила и интеграция на бежанците“.

 

Срещата беше открита от гл. ас. д-р Кремена Йорданова, преподавател, катедра Етнология, СУ.

 

Обръщение към участниците направи г-н Нарасимха Рао, Представител на Върховния комисар на ООН за бежанците в България.

 

В уебинара участва професор д-р Ирина Колева, преподавател в катедра Етнология, СУ.

 

Д-р Кина Събева, председател на БСБМ, беше основен лектор по темата. Тя разви и постави за дискусия въпроси относно закрилата и интеграцията на лицата с предоставена международна закрила в България. Д-р Събева представи ролята на БСБМ като сдружение по бежанска и миграционна политика на Български Червен кръст,  Каритас България и  Български Хелзинкски комитет, организации с дългогодишен опит и професионална компетентност.  Фокусът беше поставен върху дейността на БСБМ по застъпничество, развитие на капацитет, изграждане на коалиции и партньорства, повишаване на осведомеността и създаване на толерантна обществена среда за закрила и интеграция на бежанците.

Представена беше информационната инфраструктура на БСБМ за интеграция на бежанците в България като ключов елемент на застъпничество и за подпомагане на заинтересованите страни при вземането на информирани решения за развитието на справедлива и ефективна система за интеграция на лицата с предоставена закрила.

Представените теми предизвикаха оживена дискусия. Уебинарът се проведе в рамките на европейски проект „Национален механизъм за оценка на интеграцията (НИЕМ)“, по който  БСБМ и Мулти Култи са национални партньори.

Обсъдено беше бъдещо сътрудничество и евентуално подписване на меморандум за партньорство и съвместни дейности.