Інформація українською тут: ukraine.refugee.bg/ua

Информация на русском языке доступна здесь: ukraine.refugee.bg/ru

Стартира пререгистрацията на лицата пристигнали от Украйна и получили временна закрила на територията на Република България, действието на която се удължава до 04.03.2024 год.

Новите регистрационни карти ще бъдат издавани от 13.02.2023 г. до 31.03.2023 г.
В този период лицата с временна закрила следва да се явят и да подадат:
заявление по образец за подновяване на Регистрационната карта на чужденец с предоставена временна закрила, съдържаща актуален адрес на пребиваване;
национален документ за самоличност;
регистрационна карта с валидност до 23.02.2023 год.

Старите регистрационни карти ще бъдат валидни до 31.03.2023 г.

Пререгистрацията ще се извършва в:
най-близката областна дирекция на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР);
Столична дирекция на Вътрешните работи (СДВР) – за гр. София;
Регистрационно-приемателните центрове (РПЦ) на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС):
• РПЦ – гр. София
адрес: гр. София, кв. Овча купел, ул. „Монтевидео“ № 21A;
адрес: гр. София, кв. Военна рампа, ул. „проф. Иван Георгов“ № 29;
адрес: гр. София, кв. Враждебна , бул. „Ботевградско шосе“ № 270.
• РПЦ – с. Баня
адрес: с. Баня, общ. Нова Загора, район „Минерални бани“ № 17
• РПЦ – гр. Харманли
адрес: гр. Харманли, ж.к. „Дружба“ № 23.
• ТЦ – с. Пъстрогор
адрес: с. Пъстрогор, общ. Свиленград, обл. Хасково.

Допълнителна информация можете да получите на място в горепосочените центрове на ДАБ при МС, на e-mail: sar@saref.government.bg; на горещите телефони: 02/905-5555; + 380/322-465-075; или на страницата на UNHCR Bulgaria