Изучаването на езика на приемащите страни дава възможност на бежанците да станат активни членове на обществото, да се интегрират възможно най-бързо, да започнат работа или да продължат образованието си.  Осигуряването на приобщаващо образование на бежанците, което включва и изучаване на езика на приемащата държава е сложен и комплексен процес.

 

Обучението по български език като чужд е един от основните компоненти за успешна интеграция на бежанците. Поради това част от стратегическите усилия на ВКБООН, УНИЦЕФ и Български съвет за бежанци и мигранти, като организация за застъпничество за интеграция на бежанците, са насочени към обезпечаване на реални възможности за изучаване на български език на лицата, търсещите и получили международна или временна закрила в България. В този контекст на 8 ноември 2022 беше проведен форум на тема: Преподаване на български език като чужд: Роля на институциите и предизвикателства пред практиците. По време на форума бяха обсъдени правната рамка, ролята на държавата, институционалната подкрепа и практическите измерения в обучението по български език като чужд. Споделени бяха инициативи на гражданския сектор за езиковото обучение на бежанците и срещаните предизвикателства.

 

Представители на Британския съвет, Френския институт в България и Чешкия културен институт споделиха опит относно ролята на културните институти като гарант за качествено езиковото обучение. Участници във форума от гражданския сектор споделиха добри практики, представиха свободни ресурси за езиково обучение на бежанците и общностни инициативи за организиране на курсове по български език.

 

Събитието постави и акцент върху инициативата на  вицепрезидента Илиана Йотова за създаване на Български национален културен институт с определена роля за изучаването на български език като чужд. Споделеният опит, практика и препоръки са отправна точка за следващите действия за изграждане на устойчива система за изучаване на български език като чужд.