Изучаването на езика на приемащата държава е един от най-важните аспекти за успешната социална и икономическа интеграция, тъй като е от съществено значение за бежанците да общуват ефективно с новите си общности, да имат достъп до услуги и да участват пълноценно в обществото. Езиковите бариери могат да създадат значителни предизвикателства за бежанците, включително трудности при достъпа до здравеопазване, образование и работа.

 

Изучаването на български език също помага на бежанците да развият социални връзки, да намерят работа или да продължат образованието си. Българският език е ключов елемент от културата и изучаването му ще помогне на бежанците да разберат по-добре обичаите и традициите на страната. Това може да помогне за премахване на бариерите между бежанците и българските граждани и да насърчи по-голямо разбиране и съпричастност.

 

Езиковите умения често са ключово изискване за много работни места и изучаването на езика на новата им страна може да помогне на бежанците да получат достъп до възможности за работа и да изградят своята кариера. Това може да бъде особено важно за бежанци, които може да имат ограничен трудов опит или да се сблъскват с други пречки пред заетостта.

 

Изучаването на езици може да помогне на бежанците да се почувстват по-уверени и самостоятелни в  приемащата страна. Изучаването на български език от бежанците  е предизвикателство, но също ивъзможност, чрез която бежанците да бъдат по-свързани с новата си общност и по-оптимистични за бъдещите си перспективи.

 

Обучение за предаватели по български език като чужд

 

Изучаването на български език е критичен аспект за интеграцията на бежанците и развитието на капацитета за преподаване на български език като чужд има ключова роля. Предоставянето на езикови курсове на бежанците изисква методическа подкрепа за преподавателите по български език като чужд.

 

След идентифицирането на тази нужда Българският съвет за бежанци и мигранти през месец март проведе първото пилотно регионално обучение за преподавали по български език на пълнолетни бежанци, което разгледа най-новите тенденции и иновации при преподаването и тяхното адаптиране към индивидуалната методика, която всеки преподавател използва.

 

Програмата на обучението е разработена от Радост Събева, Радослава Загорова и Владислав Дамянов – водещи специалисти в обучаването на български език за бежанци. Програмата включва специфика на обучението по български език като чужд, специфика на обучението на бежанци, влиянието върху учебния процес на работа в групи, стилове на учене, ролята на комуникативния подход в обучението, стъпките и елементите на урока, езикови дейности и игри в обучението. Програмата също така включва и преподаването чрез сугестопедията и десугестопедично образование – наука, методика, практически съвети, както и демонстрация на сугестопедичен урок по български език за хора от целия свят.

 

Следващото регионално обучение на преподаватели по български език като чужд на бежанци ще се проведе през месец април. След края на обученията материалите за преподаване на български език за бежанци ще са налични в онлайн платформата със свободен достъп като ресурс за всички предаватели по български език като чужд.

 

Ако сте преподавател по български език на пълнолетни бежанци и желаете да участвате в обучение за преподаватели можете да пишете на bgrc@bulrefcouncil.org

 

Полезни ресурси:

•Учебно помагало по български език за бежанци

•Учебно помагало по български език като чужд за начален етап част 1

•Учебно помагало по български език като чужд за начален етап част 2