Целта на семинара беше да се обсъдят възможностите за достъп до жилищно настаняване на лицата, получили международна закрила, да се очертае състояниeто на проблема, както и сътрудничеството между държавните институции, органите на местното управление и НПО за подобряване качеството и ефективността на предлаганите услуги.

Покана за участие в семинара беше отправена към представители и експерти от заинтересовани държавни институции, представители на органите на местната власт и неправителствени организации.

Семинарът се финансира от Върховния Комисариат на ООН за бежанците по проект на Българския съвет за бежанци и мигранти „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“.