Семинарът ще се проведе на 28-29 май 2014 г. в хотел Рила, Боровец.

Участие в семинара ще вземат експерти от Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет, представители на висши институти и неправителствени организации.

За лектори по темата са поканени преподаватели от СУ „Св.Климент Охридски“ и представители на Министерство на образованието и науката.