Председателят на Българския съвет за бежанци и мигранти д-р Кина Събева ще участва във втората сесия на Европейския миграцианен форум.

Европейският миграционен форум – платформа на гражданското общество за диалог по въпросите на миграцията, убежището и интеграцията – ще заседава за втори път на 6 и 7 април 2016 г.

В допълнение на темата, разисквана на първото заседание (управление на смесените потоци от мигранти през средиземноморския регион) на тази среща форумът ще се фокусира върху дългосрочния подход по отношение на миграцията и интеграцията.

Събитието ще има интерактивен характер с работни срещи, разисквания и други форми на активен диалог.

Във форума ще вземат участие представители на НПО, на местни и регионални органи, на страните членки и членове на постоянната група по имиграция и интеграция на Икономическия и социален комитет на Европа.