Българският съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) има удоволствието да отправи покана към представителите на академичната общност за публикуване на статия в академичен сборник по повод годишния национален форум „Насърчаване на интеграцията на бежанци в контекста на COVID-19 в България“, който ще се проведе в края на ноември 2020 г. Сборникът има за цел да допринесе за анализиране и осмисляне на различни интеграционни области през призмата на новите предизвикателства в ситуация на COVID-19 пред търсещите и получилите международна закрила в България, ролята на организациите, които предоставят услуги, отговора на държавните институции, реалната интеграция на местно ниво, решенията и опита на самите бежанци.

Авторите ще бъдат поканени в академичен панел по време на националния форум да представят изводите, до които са стигнали.

Избрани статии ще бъдат публикувани и в Академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“.

При интерес, моля, посочете заглавие и тематична интеграционна област до 20 септември 2020 г. на bgrc@bulrefcouncil.org. Крайният срок за изпращане на статиите е 31 октомври 2020 г.

 

Повече информация и пълен текст на поканата