ВКБООН и Бежанският консултативен съвет стартират платформата за борба против слуховете за бежанците в българското общество и в самите бежански общности. Платформата ще предоставя надеждна и актуална информация по проблемите на бежанците, както за българското общество, така и за бежанските общности.
Посетете www.rumorfree.org