На 3 октомври се проведе пета среща на Работната група по интеграция на лицата, получили международна закрила в България под съпредседателството на БСБМ.