Представяме на вашето внимание новия брой на академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“.

Пети брой на академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“ е фокусиран върху интеграцията на търсещите и получилите международна закрила в България. Интеграцията е разгледана, от една страна, чрез включването на търсещите и получилите международна закрила на пазара на труда чрез работата на някои ключови актьори в областта (КАТРО България и Каритас София), а от друга, чрез ролята на общините в местната интеграция с двата примера на района „Витоша“ и район „Оборище“ в град София. Как самите бежанци се адаптират и интегрират в България разказват представители на пет семейства от Афганистан, които намират свой дом в град Свищов. Значим и разясняващ е експертният поглед на ВКБООН върху дефиницията за интеграция на местно ниво, нейното приложение в България с допълнителни примери от други европейски страни за посоката и възможностите за работа в областта. В броя са представени спецификите на университетската подготовка в областта на педагогическата и социалната работа с бежанци. Представен е и сравнителен анализ на базата на Националния механизъм за оценка на интеграцията (НИЕМ) в 14 страни в Европейския съюз. А рубриката „Страни на произход“ разкрива повече за Сирия с нейните културни и религиозни специфики. В рубриката „Правен консултант“ е поместена темата за лицата без документи. Петата съседна страна, която разглежда бюлетинът, е Република Северна Македония по пътя на Балканския маршрут към Западна Европа.

Изтегли в PDF

 

Обратна връзка

 

 Други издания

 

Академичен портал