На 5 юни Българският съвет за бежанци и мигранти и Университетът за финанси, бизнес и предприемачество (ВУЗФ)  организираха среща за представяне на Мрежата MAGNET (Migrant Acceleration for Growth – Network for Entrepreneurship Training).

По време на срещата представители на академичната сфера, НПО, международни организации и частния сектор обмениха идеи и обсъдиха възможности за подкрепа на мигрантското предприемачество в контекста на бъдещи съвместни инициативи.

Мрежата MAGNET обединява европейски организации, активни в областта на подкрепата за мигрантското предприемачество, както и заинтересовани публични и частни участници. Мрежата MAGNET има за цел да подкрепи предприемачеството на мигранти на практическо, политическо и научно ниво. MAGNET ще се стреми да насърчава създаването, по-нататъшното развитие и широкото разпространение на съществуващите схеми за подпомагане на мигрантското предприемачество.