Партньори

Български съвет за бежанци и мигранти работи с мрежа от партньори от международни организации, държавни органи и институции, структури на гражданско общество и посолства.