На 17 септември се състоя официалното окриване на Бюро за информация и услуги за чуждестранни граждани  – съвместна инициатива на Асоциация за развитие на София, Български Червен кръст, Върховния комисариат на ООН за бежанците и „Пазари Възраждане“. Бюрото ще осигурява по-добри условия за по-лесен достъп на граждани на трети страни до услуги, предоставяни от неправителствени организации в София и Столична община.  Гражданите на трети страни ще могат да получат информация за обучения, програми и събития и ще могат да организират свои културни прояви.

Български съвет за бежанци и мигранти  подкрепя създаването и работата на Бюрото като част от стратегическите усилия за подпомагане на общините  за интеграция на бежанците и разширяване възможностите за местно развитие в България.

 

Бюрото за информация за чуждестранни граждани се намира на адрес гр. София, бул. „Христо Ботев“ 111.