По проект Национален механизъм за оценка на интеграцията (НИЕМ)* Бългaрският съвет за бежанци и мигранти представя на вашето внимание онлайн курс „Предприемачество за мигранти бежанци“ 19 април 2021 – 20 юни 2021.

Курсът, изготвен от UNITAR в сътрудничество с UNCTAD, IOM и UNHCR, се основава на съвместното „Ръководство за политиката за предприемачество за мигранти и бежанци“, представено в Глобалния договор за миграция в Маракеш през декември 2018 г.

Всеки модул включва текстове, дейности за самооценка и тестове. Учебните дейности се разпределят по такъв начин, че да осигурят гъвкаво постигане на целите на обучението. Курсът е предназначен за подпомагане на правещите политики и практиците както от развитите, така и от развиващите се страни. Следователно петте модула и заключителни бележки от курса се основават на ползите от насърчаването на предприемачеството на мигрантите за постигане на по-приобщаващи и сплотени общества, свързани с устойчивото развитие и икономическия растеж. Курсът включва политически цели и политически варианти, предназначени да идентифицират различни средства за подпомагане на предприемачеството сред мигранти и бежанци; идентифицира казуси и добри практики на ниво политики, програми и инициативи както в развитите, така и в развиващите се страни; повишава осведомеността чрез изграждане на капацитет, за да се увеличат възможностите за придвижване към по-приобщаващо общество.

Повече информация и регистрация >>>