Конференцията се организира под патронажа на г-жа Маргарита Попова – Вицепрезидент на Република България.

Целта на конференцията беше, с оглед на перспективите за следващите години, на основата на съществуващите стратегически документи, законодателство и практика, да се обсъдят мерки, дейности и партньорство за подобряване качеството и ефективността на системата за интеграция на бежанците в България.

За участие бяха поканени представители на заинтересованите държавни институции, международни организации, органи на местната власт, неправителствени и бежански организации с опит в работата с бежанци в Република България.